Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Om området

PRESENTATION AV BOSTADSOMRåDET SMYCKEPARKEN.

Bostadsområdet Smyckeparken är beläget i sydvästra Göteborg inbyggt mellan gatorna Smyckegatan och Björkhöjdsgatan i stadsdelen Tynnered.


För att komma dit bilvägen bör man söka sig till Västerleden och svänga av vid Tynneredsmotet. Kommer man söder ifrån, svänger man vänster i rondellen, från norr svänger man höger. Då befinner man sig på Skattegårdsvägen vilken man kör ca 500 meter till första avfart höger, där svänger man av och är då framme vid Smycketorgets parkering.
Om man kör höger vid avfarten från Skattegårdsvägen hamnar man på Smyckegatan som fortsätter ca 400 meter rakt fram, sedan kommer en vänstersväng och vägen fortsätter ca 600 meter.
Kör man rakt fram vid avfarten och sedan höger sedan åter vänster ca 200 meter kommer man till Björkhöjdsgatans slut.

Området är uppbyggt på 8 s.k. gårdar. På Smyckegatan finns 91 trappuppgångar, nummer 2-92, på Björkhöjdsgatan finns 23 trappuppgångar, nummer 1-45, endast udda nummer. Sammanlagt 114 trappuppgångar med ca 890 lägenheter gör ca 2700 boende i området, lika många som i en mindre svensk tätort. Området stod inflyttningsklart 1967, enligt Magnar Espe, som hyrt olika lägenheter i området sedan inflyttningen.

På åttiotalet började området fallera ordentligt varvid sanerings- och ombyggnadsbeslut förhandlades fram. Under tiden 1989-1995 var området ett kombinerat bostadsområde och byggarbetsplats. Fyra olika byggnads- entreprenörer såg till att husen revs så att bara själva skeletten av husen stod kvar och sedan återuppbyggdes. Det hela var en stor påfrestning både för hyresgäster, Poseidons personal och byggjobbarna, men efter regn kommer solsken och 1995 stod allt klart för återinvigning. Området kallades Poseidons pärla av en känd kommunalpolitiker vid återinvigningen.

Ägarprofilen har ändrats ett antal gånger. Ägare vid nyinflyttningen 1967 var det kommunala Bostads AB Göteborgshem. Vid ombyggnadsbehovet bildade Göteborg ett nytt bostadsbolag som fick ta över ombyggnadsansvaret varvid Bostad AB Poseidon fick köpa Smyckeparken för en billig penning.
1998 hamnade Poseidon i ekonomisk kris på grund av fler ombyggnadsarbeten så man avyttrade området samt några andra fastigheter i Frölunda och på Hisingen, till GE Capital, ett amerikanskt investmentbolag. Detta skedde 1998 och 2002 lade Bostads AB Drott ett tillräckligt lockande bud och GE Capital sålde av. Mellan 2002-2004 ägdes området av Drott, men under 2004 köptes hela Drotts aktiestock upp av Stena Fastigheter som områdets nuvarande ägare heter. Det har medfört att områdets förvaltare var densamma som under Poseidontiden, Per-Olof Pålsson, fram till 2016.


Hyresgästföreningarna LH Björkhöjdsgatan och LH Smyckeparken fick efter ombyggnaden även en nybyggd föreningsgård att förvalta, "Smyckegården".

Föreningarna slogs samman 1995 till LH Smyckeparken. Lokalen utlånas till PRO i området samt för olika aktiviteter. Även föreningens egna aktiviteter, fester och möten, avhålles i lokalen. Lokalen kan även uthyras till olika privata fester och tillställningar för personer med gällande hyreskontrakt i Smyckeparken (för mer information, se under "lokalen").
LH Smyckeparken har även en kontorsavdelning i byggnaden. Här finns också vår bastuavdelning, se fasta aktiviteter "bastu". LH Smyckeparken har även en möblerad enrumslägenhet till sitt förfogande som uthyres, se under "lägenhet", snickeriavdelning och enklare gym-lokal.

Sommartid, maj-september har vi grillaftnar vid tjänligt väder varje lördag.

Vid tangentbordet Rolf Albinsson, Ordförande.