Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Årsmöte 2017

Hej gott folk, kommer här med en något försenad rapport från föreningens årsmöte.
Årsmötet avhölls den 16/2 2017 och deltagare var c:a 40 personer varav 27 röstberättigade som bjöds på smörgås och dricka.
Till mötesordförande valdes Robert Lindell som inbjudits då vår kontakt person på Frölunda avdelningen fick personliga problem.
Mötessekreterare blev Ann-Charlotte Brännström.
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Tommy Johansson och Sture Höijer.
Mötet avlöpte utan några ifrågasättanden på varken ekonomi eller skötsel utav verksamheten och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningens förslag gick därför sedan igenom utan protester.

Styrelsen för 2017 fick följande utseende:

Omval av Ordförande 1 år:
Rolf Albinsson

Omval av ledamot 1 år:
Tommy Johansson
Daniel Johansson
Ann-Charlotte Brännström

Omval av ledamot 2 år:
Lena Olmos

Nyval av ledamot 2 år:
Jeanette Brännström

1 år kvar som ledamot:
Susanne Hampus
Frank Möller
Birgitta Landgren
Malin Jörgenssen
Anna Varefjord

Omval av ersättare på 1 år:
Ann-Christine Henningsson
Tomas Landgren

Nyval av ersättare på 1 år:
Semira Kourkis

Övriga Förtroende valda:

Revisor på 1 år:
Gert Uusman

Valberedning på 1 år:
Agneta Albinsson
Åsa Carlsson

Efter en kortare genomgång av planerade aktiviteter avslutade omvalde ordförande Rolf Albinsson mötet.