Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Årsmöte 2019

Hej gott folk , här kommer en rapport från årsmötet LH Smyckeparken 2019. Mötet öppnades av ordförande Rolf Albinsson som hälsade alla välkomna och hoppades att fikat smakat gott. Dagordningen godkändes och röstlängden fastställdes till 21 st. Kallelsen hade vederbörligen gått ut till medlemmarna. Till mötesordförande valdes Bosse Olsson och sekreterare valdes Anna Varefjord. Till protokolljusterare och tillika rösträknare Birgitta Landgren och Madelene Ewert Jonson. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. Gert Uusman läste upp revisionsberättelsen och äskade på ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året vilket också mötet tyckte. Beslut om antal ledamöter för nästa år blev 11-4.
Omval av ordförande Rolf Albinsson 2 år. Styrelseledamöter omval på 2 år
Tommy Johansson och Birgitta Landgren. Nyval på 2 år Jan-Olof Johansson.
Omval på 1 år Jeanette Brännström, Malin Jörgensen och Nadia Ben Kassim. Nyval på 1 år Andrea Epure och Murtadha Al-Rubaye. Susanne Hampus och Anna Varefjord har 1 år kvar.
Ersättare omval på 1 år Tomas Landgren, Ann-Christine Henningsson och Semira Kourkis. Nyval 1 år Daniel Johansson. Revisor 1 år Gert Uusman Valberedning blev Agneta Albinsson och Åsa Carlsson. Förhandlingsråd Rolf Albinsson och Tommy Johansson. Verksamhetsinriktningen är att fortsätta verka för att ha ett gott samarbete med hyresgästerna och försöka att se till att Stena håller standarden uppe.