Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Bostadsmöte 2018-11-05

Hej mina vänner, här kommer en redogörelse för det årliga bostadsmötet med Stenas personal. Ordförande i LH Smyckeparken hälsade alla välkomna och tog rollen som moderator för möte. Sedan fick Stena ordet och förvaltaren för området Lina Andreasson presenterade från Stena Sari Isberg relationsförvaltare Erna Veric uthyrare och våra fastighetsvärdar Andreas, Tomas, Birger och tyvärr var Christer indisponibel. Lina fortsatte med att prata om vad som skulle hända under 2019. Ungdomsjobben under sommaren skall fortsätta och båtturen var det tveksamheter för men den skulle troligtvis fortsätta då det är en populär aktivitet, hissarna fortsätter att renoveras med 12 hissar nästa år. Installationerna av fiber kommer att fortsätta och beräknas vara klart innan årets slut. Men där kvarstår problemet med att etagelägenheterna ej fått någon installation då vad jag vet ej något beslut tagits om det skall vara i övre eller undre delen av lägenheten. Sedan är det planer på att byta låssystemet i dörren så det blir elektroniskt. Sedan skall träd och buskar kapas och beskäras och tyvärr har människor i området gjort om den uppgjorda planen och därför kommer det att märkas om och detta är en onödig utgift som enbart kommer att hamna på våra hyror, gör som Lina påpekade allt kan man diskutera om. ring i stället för att sabotera. Att arbetet har tagit ut på tiden beror på att Stena byter markoperatör i området från Green till Svensk Markservice. Lina erbjöd sig sedan att gå en trygghetsvandring med intresserade hyresgäster. Gällande uteplatser så önskar Svensk markservice att vi markerar med en skylt att ni sköter skötseln så inte dom fördärvar något. Vidare informerade Sari att Stena i samarbete med hälsofrämjandet inbjudit alla över 80 år till en informationsträff i Smyckegården och att man även kommer att ett möte för äldre boende att få sin lägenhet anpassad till en trygghetsbostad. Förutom många frågor på dessa kungörelser hade deltagarna egna frågor som man ville ha svar på. Plattorna i området är inte i bästa skick och här är jag själv såsom åsnan mellan hötapparna, jag vill inte ha den enkla lösningen med asfaltering men kostnaderna är stora för att lägga om men man kan väl göra som med hissarna ta två eller tre gårdar åtgången och renovera stensättningen. Råttor är inte enbart ett problem för Smyckeparken som det verkar gäller det hela Göteborg och Stena undersöker entreprenörer som provar nya metoder.Klagomålen med snöröjning och sopning hoppas vi är lösta med bytet till Svensk markservice. Bänkarna kommer att tagas bort under vintern. Det påpekades också att en bil kör omkring sent på kvällarna och går in i våra soprum. Stena förnekade all kännedom om det och sa att dom inte gett någon tillstånd. Det kom även upp att Stena den senaste tiden ej lägger ut tomma lägenheter till boplats Göteborg längre utan kommunen får dom. nu vidtog en ordväxling som jag var tvungen att klubba av för den fick för politiska inslag. Något ordentligt svar kom inte från Stena men jag kommer att åter komma till detta. Till sist har vi debatten om våra husdjur SNÄLLA håll dom kopplade inom området och låt inte hunden eller katten göra ifrån sig utan att plocka upp. Vill bara påpeka att om alla hundägare skulle göra som dom 2% som inte plockar upp och det bara rör sig om småhundar skulle Smyckeparken efter en månad se ut som en svinstia och lukta gödsel där efter. Sen till Stena, sätt upp skyltar över området det kanske irriterar så pass mycket så att man kopplar upp istället för att spelar Allan för att man vet bättre. Vid tangenterna Rolf.