Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Budgetmöte 2019-09-25

Hej mina vänner, här kommer en rapport från årets budgetmöte i LH Smyckeprken. Det var c:a 30 personer närvarande och därav 21 röstberättigade. Deltagar antalet var godkänt då vi två veckor tidigare haf ett bomöte, där Kristoffer Lundberg deltog. Rolf Albinsson utsågs till mötesordförande och till mötessekreterare utsågs Anna Varefjord. Till justerare och rösträknare utsågs Birgitta Landgren. Verksamhetsplanen och och budget godkändes utan protester och även delårsrapporten för 2019 års ktiviteter godkändes. Kommande arrangemang 4/11 Bomöte med Stena närvarande här är i år även Polisen och Brandförsvaret inbjudna och har takat ja. Trygghetsvandring med Stena den 25/11, Ullaredsresa den 30/11, julbord den 14/12. Från samrådsmötet, buskar och träd skall ansas och plattorna åtgärdas gård efter gård. Sedan problemet med djur, inga lösspringande husdjur inom området, och händer det en olycka vid transport till och från bostaden plocka upp. Vad det gäller obehagligare djur som råttor och dylikt så är det ett problem över hela staden så framför allt mata ej fåglarna eller släng mat i området. Råttgift är utlagt i området och där det finns är det utmärkt.När det gäller trygghetsboendet kommer det ny information.Tvättning av balkonger till hösten eller tidig vår. Affischering till möten kom upp och för mig är all information i trappuppgångar lika viktiga så jag läser alla annars kan jag ju missa något evenemang antingen det gäller ett möte eller ett firande. Angående det tillfälligt stängda snickeriet för inventering upprustning var det en hyresgäst som ansåg sig orättvist behandlad men jag kan garantera att snickeriet kommer att återöppnas med bestämda regler för uthyrning och verksamhet för alla hyresgästers skull .
Vid tangenterna Rolf.