Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Årsmöte 2018

Hej mina vänner, nu har det gått ett 1 år och det har varit dags att ha årsmöte för 2018 vilket jag här lämnar en rapport ifrån.
Onsdagen den 7/2 2018 kl.18.30 var det kallat till årsmöte i lokala hyresgästföreningen Smyckeparken och lokal var Smyckegården. Det bjöds på mackor och småkakor och kex och till dricka kaffe eller te. Ordförande Rolf Albinsson öppnade mötet och röstlängden med 32 röstberättigade godkändes. Sedan blev kallelse och dagordning godkänd. Till mötesordförande valdes Bo Olsson vilken också leder förhandlingsdelegationen med Stena Fastigheter, som mötessekreterare valdes Lena Olmos och till justerare och tillika rösträknare utsågs Tommy Johansson och Sture Höijer. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes och sedan var det Gerts Uusmans tur att läsa revisionsberättelsen och den slutade även med beröm godkänt för skötsel och ekonomi och den stora verksamheten i området. Efter detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet.Sedan vidtog röstförfarande och styrelsens sammanställning blev 11 ordinarie och 4 ersättare. Ny styrelseledamot blev Nadja Ben Kassam och Ann_Charlotte Brännström gick ner till ersättare. Till revisor utsågs Gert Uusman och valberedning Agneta Albinsson och
Åsa Carlsson. Verksamheten kommer att fortsätta som det är brukligt med grill på somrarna gympan är igång igen påskafton med poängpromenad Midsommarafton med dans runt vår egengjorda midsommarstång sill och potatis och hamburgare med bröd och vår sallads buffe musikaftnar med dans kräftskiva och våra två sittningar med julbord och allt avslutat med julgransplundring i Januari. Sedan finns ju vårt gym och snickeri tillgängligt under hela året. till detta kommer också bostadsmöte och ett kombinerat bostads och medlemsmöte för att besluta om nästa års verksamhet och budget. Bosse avslutade möte och överlämna klubban men återfick omedelbart ordet för att informera om förhandlingsläget med Stena. Efter att Bosse då pratat om det lilla han hade tillåtelse till avslutades mötet. Vid tangenterna Rolf.