Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Trygghets vandring 2019-11-15

Måndagen den 25/11 hade Lh Smyckeparken i samarbete med StenaFastigheter inbjudit hyresgästerna att närvara till en inspektionsrunda med tyngdpunkt på säkerheten i området. Det kom ett 50tal personer inräknat med Stenas personal och för ibjudna från Gatukontoret, Park och natur, polisen och
representanter fö ICA och efteråt bjöd Lh Smyckeparken på korv med bröd och kaffe. Då deltagar antalet blev stort blev grupperna indelade i 4 grupper som gick igenom var sitt område som sedan skulle samman ställas och sedan kunna avhämtas på lh Smyckeparkens expeditionstid helgfria fredagar 18-19. Det framkommer vid helhetsbilden att det är stora belysningsproblem över hela området och att buskage fortfarande trots utrensningen föra året kvarstår delvis. Sedan har vi problem på vissa platser med ungdomar och rökning.
Sammanställningen av trygghets rundan finns nu att hämta på Smyckegården.
Ha en trevlig helg Rolf.