Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Bostadsmöte Smyckegården 2018

Hej gott folk, här kommer en försenad rapport från bostadsmötet den 25/4 2018.
Mötet blev tyvärr rumphugget på grund av att förhandlaren som lovat att komma med liten delegation ringde dagen innan och ville ha mötet inställt trots att hon lovat deltagande.
Mötet hölls trots att bordet för regionens deltagare stod tom.
Ordförande tog upp varför vi ville ha ett möte och få förklarat vilka standardhöjande åtgärder som utförts i Smyckeparkens lägenheter förutom införandet av 65 + lägenheter, som inte området vill ha, för dom extra höjningar som förhandlats fram 1.4% för dom senaste 3 åren för ett område som redan har högre hyror än de flesta andra områden inom Stena Fastigheter.
Mötet kom fram till att medlemmarna i Smyckeparken inte godtar att området som är integrerat och alltid varit arbetarområde ända från uppförandet blir ett segrerat bostadsområde för bättre ställda där ensamstående, pensionärer och arbetare inte har råd att bo.
Mötet beslutade att skriva en protestlista och att vi måste sätta ner foten.
Vi beslöt också att försöka få till stånd ett nytt möte till hösten.
Mötet tog nu upp problem som finns ute i området men detta tar styrelsen upp vid nästa samrådsmöte.
Sedan presenterade styrelsen kommande aktiviteter.
Ordförande tackade de C:a 100 deltagarna för visat intresse.
Vid tangenterna Rolf.