Användarnamn:
Lösenord:

Logga in

Medlemsmöte i Smyckegården

Onsdagen den 26/9 2018 hölls ett medlemsmöte som uppföljning och beslutande till bostadsmötet 2018-09 12. Det var C:a 25 deltagare varav 18 röstberättigade.Att kallelsen varit ute i tid och dagordning godkändes.
Till ordförande valdes Rolf Albinsson, Sekreterare Malin Jörgensen, protokolljusterare Madeleine Evert och rösträknare Birgitta Landgren. Sedan lades verksamhetsplanen samt budgeten för 2019, som bostadsmötet hade godkänt, fram och och manglades åter med samma resultat som på bostadsmötet den blev alltså godkänd utan protester. Sedan gick vi igenom bostadsmötet och Rolf redovisade utfallet från samrådsmötet. Nästa möte är ett bostadsmöte där ni få träffa Stena med personal och där dom svarar på frågor runt Smyckeparken. Också åter en påminnelse om våran julresa till
Wapnö julmarknad den 24/11 2018.
Vid tangenterna Rolf.